خدمات کلید®

  • آيا ملک شما در آب و هوای خاص دبی دچار استهلاک شده است؟

  • آیا قادر به شرکت در جلسات ساختمان خود نيستيد؟

  • آيا قبوض ملک خود را پرداخت نکرده ايد؟

  • آيا آپارتمان يا ويلای شما احتياج به تعميرات دارد؟

خدمات کليد، سرويس نگهداری ملک مختص مشتريان VIP يا در مقابل دريافت حق عضويت، و قابل انجام برای دوره های کوتاه مدت تا يک ساله می باشد. مشتريان اين سرويس از خدمات زير بهره مند خواهند شد:

  • بازرسی های دوره ای ملک
  • بيمه ساختمان
  • پرداخت قبوض آب، ديوا، هواساز، تلفن ثابت و اينترنت
  • تعميرات داخل ساختمان و نوسازی
  • شرکت در جلسات ساختمان از طرف مالک
  • نظافت، سمپاشی و ديپ کلينينگ
امتیاز دهید