فروش ملک شما

  • آيا در دبی زندگی نمی کنيد و ملک شما سال ها بدون مشتری مانده است؟

  • آيا ملک شما در آب و هوای خاص دبی دچار استهلاک شده و به راحتی قابل فروش نيست؟

  • آيا هنوز موفق به اخذ سند ملکتان نشده ايد؟

  • آيا نگران مراحل قانونی فروش ملک هستيد؟

  • آيا مايليد ملک شما سريعا به سرمايه گذاران املاک دبی فروخته شود؟

ما با سال ها تجربه با تمام مشکلات فروش ملک که مالکان ايرانی با آنها مواجه می شوند آشنا هستيم و با اشراف به فرهنگ سرمايه گذاران املاک امارات به شما کمک می کنيم تا با بهترين شرايط ملک ارزشمند خود را به فروش برسانيد:

  • در ابتدا اسناد ملک شما را به رايگان بررسی می کنيم
  • در صورت تمايل شما، ملک را از لحاظ ظاهری و فيزيکی مناسب فروش می نماييم
  • بدون حضور شما در دبی و با هزينه خودمان، ملک شما را در سايت های املاک امارات آگهی می کنيم
  • ملک شما را به رايگان به سرمايه گذاران املاک امارات معرفی می کنیم
  • پس از تاييد مشتری و رضايت شما از قيمت، قرارداد فروش توسط شما يا وکيلتان با حضور کارشناس امضا می شود

تمام مراحل فوق به رايگان و توسط تيم DubaiKeyz انجام می شود. کميسيون فروش ملک فقط از خريدار اخذ می گردد.

امتیاز دهید